Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda správních řízení

Agenda správních řízení zahrnuje evidenci správních řízení, podnětů, stížností, rozhodnutí, předběžných opatření a s nimi související evidenci pokut a správních poplatků a plnění termínů ze zákona.

Výkon agendy správních řízení podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:
 

Podporuje výkon agendy správních řízení v Modulu pro správa spisů, který umožňuje řešit odpovídající úkony vyplývající ze správního řádu v souvislosti s prováděním kontrolních činností v rámci agendy kontrol. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.
 

Podporuje výkon agendy správních řízení v rámci samostatných modulů jednotlivých rejstříků evidovaných osob a společností, které umožňují provádět správní řízení v souvislosti s registracemi a evidencí církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a evidencí právnických osob. IS CNS jako celek je specializovaný systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob. IS CNS vychází ze zákona č. 3/2002Sb., O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a vyhlášky MK ČR č. 547/2006 Sb. k tomuto zákonu.
 

Podporuje výkon agendy správních řízení v modulu Správní řízení, který umožňuje základní evidenci správních řízení, podnětů, stížností, rozhodnutí atd. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.
 

Podporuje výkon agendy správních řízení v modulech Seznam kvalifikovaných dodavatelů a Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, které umožňují přehlednou evidenci správních řízení, rozhodnutí, předběžných opatření a s nimi související evidenci správních poplatků a plnění termínů ze zákona v souvislosti s vedením Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů dle § 133 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. IS VZ jako celek je komplexní systém ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy.