Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda veřejné podpory

Agenda veřejné podpory zahrnuje pořizování a evidenci údajů o veřejných podporách včetně importu dat ze souborů od poskytovatelů veřejné podpory.

Výkon agendy veřejné podpory podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy veřejné podpory v modulu Podpora de minimis, který umožňuje provádět evidenci, sledování a kontrolu poskytnuté veřejné podpory v rámci resortu Ministerstva financí. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.

Podporuje výkon agendy veřejné podpory v modulech Veřejná podpora do 2003 a Veřejná podpora od 2004, které umožňují přehlednou evidenci informací o poskytované veřejné podpoře a předávání informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s vyhláškou č. 207/2005 Sb. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.

Podporuje výkon agendy veřejné podpory v modulech Veřejná podpora do 2003 a Veřejná podpora od 2004, které umožňují přehlednou evidenci informací o poskytované veřejné podpoře a předávání informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s vyhláškou č. 207/2005 Sb. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších. 

Podporuje výkon agendy veřejné podpory v modulech Veřejná podpora do 2003 a Veřejná podpora od 2004, které umožňují přehlednou evidenci informací o poskytované veřejné podpoře a předávání informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s vyhláškou č. 207/2005 Sb. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.