Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda evidence NNO

Agenda evidence NNO zahrnuje problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) v souladu s usnesením vlády č.1357/1999.

Výkon agendy evidence NNO podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy evidence NNO v modulu Nestátní neziskové organizace, který umožňují vkládání a evidenci údajů o Nestátních neziskových organizacích. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.

Podporuje výkon agendy evidence NNO v modulu Nestátní neziskové organizace, který umožňují evidenci údajů o Nestátních neziskových organizacích a jim poskytovaných dotacích. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.

Podporuje výkon agendy evidence NNO v modulu Nestátní neziskové organizace, který umožňují evidenci údajů o Nestátních neziskových organizacích a jim poskytovaných dotacích. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj. 

Podporuje výkon agendy evidence NNO v modulu Evidence NNO, který umožňuje evidenci informací o nestátních neziskových organizacích v souladu s usnesením vlády č.1357/1999 a široké veřejnosti poskytuje informace z oblasti nestátních neziskových organizací. IS NNO jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro podporu této agendy.