Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda zástav

Agenda zástav zahrnuje problematiku pořizování a evidence zástavních smluv ve prospěch úřadů.

Výkon agendy zástav podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software pro veřejnou správu:

Podporuje výkon agendy zástav v modulu Zástavy, který umožňuje pořizování a evidenci zástavních smluv ve prospěch úřadů. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.

Podporuje výkon agendy zástav v modulu Zástavy, který umožňuje pořizování a evidenci zástavních smluv ve prospěch úřadů. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.