Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda správy datových prvků

Agenda správy datových prvků zahrnuje nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy.

Výkon agendy správy datových prvků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Komplexně řeší agendu správy datových prvků. Systém poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky vyhlášené v IS DP jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné. Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 469/2006 Sb. o informačním systému o datových prvcích. IS DP jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro podporu této agendy.