Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda podpory uživatelů

Agenda podpory uživatelů zahrnuje sledování a evidenci řešení chyb, dotazů a návrhů vznesených při používání počítačových aplikací a problematiku hot-line.

Výkon agendy podpory uživatelů podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

SuppDeskInformační systém SuppDesk

Podporuje výkon agendy podpory uživatelů specializovanými moduly, které umožňují přehlednou evidenci a sledování průběhu řešení připomínek, dotazů, chyb a návrhů vztahující se k dalším aplikacím i komplexní řešení problematiky hot-line. Suppdesk jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro zajištění podpory uživatelů jiných aplikací.