Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda metodického řízení podřízených pracovníků

Agenda metodického řízení podřízených pracovníků zahrnuje vkládání, evidenci a distribuci příkazů, metodických pokynů a výkladů podřízeným pracovníkům.

Výkon agendy metodického řízení podřízených pracovníků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy metodického řízení podřízených pracovníků v Modulu help desk, který umožňuje vkládání, evidenci a distribuci stanovisek, výkladů, pokynů nadřízených orgánů a dále výměnu informací a názorů formou diskusního klubu nebo zveřejnění důležitých informací prostřednictvím nástěnky. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.