Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR II
Hledej: search

IS CEDR II

IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) je informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky orgánů finanční správy. Je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na Generálním finančním ředitelství (GFŘ), Odvolacím finančním ředitelství (OFŘ) a Finančních úřadech (FÚ) a konkrétně se jedná o:

  • subsystém CEDR-GFŘ, provozovaný na GFŘ,
  • subsystém CEDR-OFŘ, provozovaný na OFŘ,
  • subsystém CEDR-FÚ, provozovaný na 15 FÚ, využívaný na pracovištích finančních úřadů v sídle kraje a specializovaném finančním úřadu.

Jednotlivé kontrolní subsystémy vzájemně spolupracují a jejich komunikace je zajišťována prostřednictvím rozlehlé sítě (WAN).