Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS Audit
Hledej: search

IS Audit

Informační systém Audit (IS Audit) slouží jako informatická podpora procesu interního auditu vykonávaného dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Systém je vyvíjen pod patronací Ministerstva financí, které je garantem metodiky agendy auditu ve veřejné správě.