Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> ISOP
Hledej: search

ISOP

Systém získal zvláštní ocenění "Microsoft .NET Technology Award" v soutěži Microsoft Industry Awards 2003.

Informační systém ISOP je realizován jako komplexní podpůrný nástroj pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).

Tento systém je nástrojem, který uživateli slouží k zajištění celého životního cyklu poskytování finanční podpory (sběr a vyhodnocení žádostí, tvorba související dokumentace, finanční řízení, vyhodnocování podporovaných projektů, akcí, grantů apod., včetně provádění kontrolní činnosti).

ISOP je určen pro organizace, které poskytují finanční podporu, a to v jakékoliv formě. Jedná se zejména o agentury a ministerstva, které poskytují finanční podporu ze státního rozpočtu, fondů EU či jiných fondů, a organizace poskytující finanční podporu v rámci územně správních celků především magistráty a městské úřady.