Hlavní stránka> O společnosti> Řízení kvality
Hledej: search

Systém řízení kvality dle normy ISO 9001

Ke zkvalitnění organizace a řízení firmy a všech jejích činností, pro zlepšení služeb poskytovaných našim zákazníkům a pro zabezpečení vyšší úrovně všech procesů při podnikatelské činnosti společnosti rozhodlo vedení o nutnosti vybudování Systému managementu kvality (QMS) podle požadavků normy ISO 9001.

Společnost prošla v průběhu roku 2003 náročným procesem přípravy na certifikaci systému řízení kvality, který byl v listopadu 2003 završen certifikačním auditem a získáním certifikátu řízení kvality dle normy ISO 9001. Tento certifikát bereme jako důkaz kvality poskytovaných produktů a služeb a zároveň závazek v oblasti jejich neustálého zlepšování ve prospěch zákazníků.

Certifikační audit i následné audity prováděné nezávislou certifikační společností ověřily, že všechny postupy používané našimi pracovníky splňují požadavky této normy a zaručují opakovanou kvalitu produktů a poskytovaných služeb.

Systém řízení kvality dle normy ISO 9001 (QMS) společně se systémem řízení služeb v IT dle normy ISO/IEC 20000 (SMS) a systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001 tvoří v naší společnosti integrovaný systém řízení (IMS).