Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro podnikovou sféru> QI> Reference QI detail
Hledej: search

EVERSTAR s.r.o.

Specialista na odmašťovací a čistící prostředky včetně jejich aplikace.

 • Výroba kvalitních prostředků pro číštění a odmašťování za rozumné ceny
 • Vyrábí dle dodaných receptur požadované výrobky a  připravuje jejich expedici
 • Zajišťuje nejvhodnější technologické řešení a odmašťovací  procesy

Popis implementace

Implementace informačního systému QI byla rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě, která by měla být dokončena do konce února 2008, jsou implementovány moduly účetnictví, mezd, financí, prodej a nákup, řízení skladů. Tato etapa je realizována dodávkou zvýhodněné konfigurace - QI Start Edition a dalších potřebných modulů.

Implementovány byly následující funkce IS QI:

 • Finance a účetnictví
  • faktury přijaté a vydané
  • banky a elektronická komunikace s bankami
  • pokladny a platby v hotovosti
 • Nákup a prodej
 • Marketing a CRM
 • Základní řízení skladů
 • Mzdy a platy
  • zpracování mezd  a výstupy
  • účtování mezd
  • výstupy pro banku
 • Základní personalistika
 • Správa systému, přístupová práva

V současné době se pro obchodní oddělení připravuje zprovoznění evidence jednání se zákazníky se zpřístupněním obchodních informací k jednotlivým zákazníkům.

Součástí implementace je realizace programových úprav v oblasti cenotvorby a také provedení potřebných úprav především u tiskových výstupů.

Zahájili jsme realizace druhé etapy, která přímo souvisí se změnou technologického vybavení a kde předpokládáme napojení řízení skladů na výrobní řídící sw. Součástí budou také kalkulace cen.

Roman Mazák - NUGET

Společnost NUGET je velkoobchodní firma, která nabízí široký sortiment cukrovinek a potravin. Firma byla založena v roce 1992. Dnes se NUGET řadí k největším obchodně-distribučním společnostem v České republice. Zajišťujeme zásobování pro maloobchodní sítě ARDANAS, FOLDR, PARTNER, několik stovek obchodních jednotek na území celé Moravy a východní části Čech.

Popis implementace

Implementace informačního systému QI byla rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě, které v současné době probíhá, jsou implementovány moduly účetnictví, mezd, financí. Tato etapa je realizována dodávkou zvýhodněné konfigurace - QI Start Edition a dalších potřebných modulů.

Implementovány byly následující funkce IS QI:

 • Finance a účetnictví
  • faktury přijaté
  • banky a elektronická komunikace s bankami
  • pokladny a platby v hotovosti
  • Marketing a CRM
  • evidence obchodních partnerů
 • Mzdy a platy
  • zpracování mezd a výstupy
  • účtování mezd
  • výstupy pro banku
 • Základní personalistika
 • Správa systému, přístupová práva

V současné době se dokončuje implementace účetnictví a mezd.

Součstí implementace je realizace průběžnách importů faktur vydaných a obchodních partnerů ze stávajícího systému tak, aby bylo možné evidovat hotovostní platby prostřednictvím pokladny a přijímat platby od řidičů. Ze systému QI byl realizován průběžný export plateb, aby bylo možné sledovat platební morálku odběratelů ve starém informačním systému.

V současné době probíhá příprava  druhé etapy, kdy implementace bude rozšířena o prodej a říení skladů.

Pozemní stavitelství Hodonín

Společnost se zabývala kompletní realizací bytových staveb, staveb občanské vybavenosti a průmyslových staveb. V roce 2010 společnost ukončila svoji činnost.

Popis implementace

Implementace informačního systému QI byla rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě, které v současné době probíhá, jsou implementovány moduly účetnictví, mezd, financí. Tato etapa je realizována dodávkou zvýhodněné konfigurace - QI Start Edition.

Implementovány byly následující funkce IS QI:

 • Finance a účetnictví
 • Marketing a CRM
  • evidence obchodních partnerů
 • Řízení skladů
  • základní sklady
 • Mzdy a platy
  • zpracování mezd  a výstupy
  • účtování mezd
  • výstupy pro banku
 • Základní personalistika
 • Nákup
 • Evidence došlé a odeslané pošty
 • Správa systému, přístupová práva

Ve druhé etapě byly implementovány funkce pro majetek a rozšířené funkce personalistiky.

Připravovala se 3. etapa implementace, která měla zahrnovat především podporu řízení staveb.

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Společnost je výrobcem fotografických materiálů s dlouholetou tradicí, v současné době má cca 400 zaměstnanců. Vznik společnosti FOMA se datuje již rokem 1921, kdy byla v Hradci Králové založena společnost FOTOCHEMA s.r.o. a své výrobky označovala logem FOMA.

Nynější společnost vznikla v březnu 1995 privatizací státního podniku FOMA (do r. 1990 Fotochema). FOMA BOHEMIA vlastní čtyři dceřiné společnosti - FOTON S.A. se sídlem v Polsku, FOMA Slovakia s.r.o. se sídlem na Slovensku a FOMA RUS se sídlem v Moskvě a FOMAMURES se sídlem v Rumunsku.

Popis implementace

Naše společnost se podílí na implementaci systému QI formou subdodávky pro společnost PC Help, kdy naši konzultanti řeší některé ekonomické agendy a v druhé etapě budou provádět implementaci systému QI pro řízení výroby.

První etapa implementace proběhla od prosince 2006 do konce února 2007 a řeší oblast ekonomiky se zajištěním vazby na stávající systém Magic. Navazující druhá etapa bude řešit komplexní pokrytí všech procesů firmy včetně oblasti výroby (optimalizace plánování výroby) a náhradu systému Magic.

V červnu 2007 jsme zahájili práce na druhé etapa včetně zpracování projektu implementace řízení výrobních procesů. Implementace by měla být provedena do konce prosince 2007.

Tekro, spol. s r.o.

Sortiment výroby představují zejména premixy doplňkových látek, (TK P), doplňková minerální krmiva pro monogastry (Tekromix), doplňková minerální krmiva pro skot a ovce (Turmix, Ovimix), bílkovinné koncentráty (Protemix), veterinární léčivé přípravky určené pro různé kategorie hospodářských zvířata, kompletní krmná směs pro odstav selat (Seltek), kompletní krmiva pro domácí zvířata (řada Aport a Čiči).

Popis implementace

Naše společnost se podílí na implementaci systému QI formou subdodávky pro společnost OR CZ, kdy naši konzultanti řeší finance, účetnictví, nákup a sklady.

 • Nákup - v oblasti nákupu se jedná především o objednávky, dodací listy přijaté, sledování požadavků na materiál, parametrizovatelné tiskové sestavy, reklamační řízení
 • Skladové hospodářství - jedná se především o řízení skladů, inventury, sledování laboratorních atestů u krmiv a léčiv, zpětná dohledatelnost surovin použitých ve výrobku - rozliš atributy (šarže)
 • ASD Software, s.r.o

  Popis implementace

  Základními procesy, které jsou pokryty informačním systémem QI jsou:

  • Marketing a CRM
   • obchodní partneři
   • evidence obchodních kontaktů
   • evidence obchodních jednání a zápisy z nich
   • evidence a sledování řešení požadavků zákazníků
  • Řízení projektů / Řízení vývoje software
   • řízení projektů
   • řízení změn informačních systémů
   • porady
   • úkoly
  • Vykazování práce
  • Procesy - vzorové procesy ISO
   • v systému QI byly vytvořeny dle příručky kvality vzorové procesy, které slouží jako šablony pro realizaci konkrétních projektů  a pro generování struktury těchto projektů
  • Personalistika
  • Hot-Line
  • Odesílání informací pomocí elektronické pošty
  • Podpůrné procesy, číselníky
   • výkazy hot-line
   • evidence školení

  Připravuje se implementace dalších funkcí v oblasti sledování a schvalování nepřítomnosti, přidělování potřebných statků (služební auta, projektory, zasedačky atd).

  URDIAMANT, s.r.o.

  Jedná se o obchodně-výrobní organizaci se zaměřením na výrobu diamantového nářadí a jeho následný prodej. Informační systém QI je náhradou původně používaných tří samostatných systémů (SAP, JKV Software, REDAP). Provoz systému byl zahájen od 1.1.2005, přičemž implementace základních funkcí trvala asi jeden měsíc.

  Popis implementace

  Při řešení implementace se vycházelo z dokumentů a informací společnosti URDIAMANT. Základními procesy, které informační systéme QI podporuje, jsou:

  • Marketing a CRM
   • evidence obchodních partnerů
   • obchodní jednání a služební cesty
  • Nákup a prodej
   • přehled prodejů dle obchodníků
   • objednávky přijaté a zadávání do výroby
  • Skladové hospodářství
   • využití čárových kódů
   • konsignační sklady
  • Řízení výroby
   • kusovníky
   • výrobní zakázky a výrobní příkazy
   • nedokončená výroba
   • vykazování operací naskladněním hotového výrobku
  • Finance a účetnictví
  • Mzdy
  • Majetek
   • využití čárových kódů

  Na konci roku 2007 jsme rozšířili implementaci o základní controling.

  V roce 2008 je naplánována implementace rozšířených funkcí v oblasti řízení výroby s využíváním čárových kódů, především v oblasti sledování kapacit. Budou doplněny kapacitní normy na jednotlivé operace a bude provedena implementace následujících funkcí:

  • Vykazování operací
  • Generování mzdových složek z výroby
  • Kapacitní plánování
  • Vykazování operací pomocí čárových kódů
  • Simulace zaplánovaní z nabídky
  • Podrobné sledování výroby