Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS FKVS-VSK
Hledej: search

IS FKVS-VSK

Informační systém Modul Veřejnosprávní kontroly (IS FKVS-VSK) je realizován dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle požadavků Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí (MF) a je určen jako procesní podpora pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnoprávních kontrol (VSK) a souvisejících činností. Dále systém umožňuje tvorbu podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích kontrol provedených finančními úřady.