Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda evidence platů duchovních

Agenda evidence platů duchovních zahrnuje specifickou problematiku výpočtu, evidence a poskytování platů duchovním, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností, dle zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností a v souladu s nařízením vlády č. 566/2006 Sb. o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

Agenda metodického řízení podřízených pracovníků

Agenda metodického řízení podřízených pracovníků zahrnuje vkládání, evidenci a distribuci příkazů, metodických pokynů a výkladů podřízeným pracovníkům.

Agenda státní podpory hypotečního úvěrování

Agenda státní podpory hypotečního úvěrování zahrnuje problematiku poskytování státní podpory hypotečního úvěrování dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. a č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Agenda správy obsahu (CMS)

Agenda správy obsahu zahrnuje publikační nástroje pro tvorbu, úpravu a provozování webových stránek.

Agenda podpory uživatelů

Agenda podpory uživatelů zahrnuje sledování a evidenci řešení chyb, dotazů a návrhů vznesených při používání počítačových aplikací a problematiku hot-line.

Agenda evidence informačních systémů

Agenda evidence informačních systémů zahrnuje centrální evidenci, správu a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy.

Agenda správy datových prvků

Agenda správy datových prvků zahrnuje nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy.

Agenda podatelny

Agenda podatelny zahrnuje služby elektronické podatelny podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Agenda spisové služby

Agenda spisové služby zahrnuje komplexní odbornou správu dokumentů, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností, v souladu s vyhláškou 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Agenda správy žádostí

Agenda správy žádostí zahrnuje vkládání a evidenci žádostí různého typu (např. dotace, veřejné zakázky apod.)