Hlavní stránka> O společnosti> Řízení bezpečnosti> NBÚ
Hledej: search

Národní bezpečnostní úřad

Pro naplnění cíle podnikatelského záměru rozšířila společnost ASD Software portfolio svých služeb i do oblasti utajovaných informací, které jsou chráněny zákonem č. 412/2005 Sb. České republiky (dále též "zákon").
Společnost prokázala v náročném procesu získání osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím ekonomickou stabilitu, bezpečnostní spolehlivost a schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací.
Na základě prokázaných skutečností a na základě získání osvědčení vybranými zaměstnanci společnosti získala společnost dvě "Osvědčení NBÚ". Prvním z nich je Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem s číslem 730 pro stupeň utajení Důvěrné, které opravňuje společnost přistupovat k utajovaným informacím podle §20 odst. 1 písm. a) a b) zákona a druhým osvědčením je Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem s číslem 2027 pro stupeň utajení Tajné, které opravňuje společnost přistupovat k utajovaným informacím podle §20 odst. 1 písm. b) zákona. Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň utajení Tajné č. 2027 ze dne 6.10.2014 navazuje na původní Osvědčení podnikatele číslo 734 ze dne 12.3.2008.