WPublisher

Wpublisher je sofistikovaný a profesionální publikační systém s dlouholetým vývojem a s množstvím již provedených implementací. Vyznačuje se jednoduchým ovládáním v prostředí internetového prohlížeče (jak IE, tak Netscape, Mozilla a další) a také oddělováním samotného obsahu téměř všech informací od struktury stránek a jejich designu, čímž nejenom zjednodušuje práci při vkládání informací či tvorby a změny vzhledu, ale i umožňuje publikování prostřednictvím více kanálů, jako je třeba WAP apod. Systém je modulární (15 modulů), které mohou rozšiřovat samotnou funkčnost publikačního systému, nebo zajistit jeho propojení s ostatními systémy v rámci IS. Navíc mohou být na základě požadavků klienta vyvinuty další dle jeho specifikací.WPublisher je unikátní řešení pro:

 

OrganizaceMěsta a obce
RedakceSkolySportovní kluby

 

Publikační systém WPublisher patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející systémy tohoto typu. Nejvyšší důraz je zde kladen na jednoduchost ovládání a co nejlépe propracované uživatelské prostředí systému.

Přínosy publikačního systému WPublisher

Snadnost ovládání

Systém WPublisher umožňuje publikování na Internetu bez znalosti programátorských prostředků a bez nutnosti učit se složité ovládání. Postačí, když umíte pracovat s prohlížečem webových stránek (např. MS Explorer, Netscape Navigator).

 

Publikační systém WPublisher patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející systémy tohoto typu. Nejvyšší důraz je zde kladen na jednoduchost, s kterou je ovládán a co nejlépe propracované uživatelské prostředí systému, což je odrazem bohatých zkušeností a víceletého vývoje.


Minimalizace chyb při vkládání obsahu

Se systémem WPublisher se minimalizuje možnost vložit na www stránky nějaký nepatřičný obsah. Jakákoliv aktualizace nebo nový obsah, musí před jejich zveřejněním projít jedním či více předdefinovanými kroky korektury provedené zodpovědnými osobami. Tento výsledný proces kontroly zaručuje maximální ochranu před nechtěnými chybami zveřejněnými na Vašich stránkách či v dokumentech zaslaných zaregistrovaným odběratelům, nebo Vašim obchodním partnerům.


Redukce nákladů na údržbu prezentace

Automatizací tvorby Vašich stránek se sníží podstatná část prostředků vynaložených na jejich údržbu. Se systémem WPublisher je nejenom snadná aktualizace, ale i tvorba a správa marketingových prvků jako jsou např. ankety, automatické rozesílání e-mailů registrovaným odběratelům, vše je tvořeno a spravováno snadno a přehledně, což šetří čas a snižuje náklady.

 

Můžete specifikovat datum a čas zobrazení obsahu stejně tak, jako čas jeho stažení a archivování. V případě přesunutí, nebo archivování dat systém zabezpečí strukturální konzistenci zbývajícího obsahu, bez zanechávání slepých odkazů.


Týmová práce

Mnoho internetových prezentací je spravováno týmem lidí rozděleným do různých kanceláří, společností, zemí a upozornění účastníka na určený úkol se stalo komplikovanějším, než jen zavoláním do druhého rohu místnosti. WPublisher může upozornit danou osobu jak e-mailem tak i SMS zprávou. Protože je systém přístupný přes rozhraní www prohlížeče, mohou být Vaše internetové stránky spravovány z jakéhokoliv počítače na celém světě s on-line přístupem. A díky aplikovanému bezpečnostnímu modelu si můžete být jisti, že pouze autorizovaní lidé, mohou vykonávat autorizované úkoly.


Interaktivita a ergonomie

Z hlediska interaktivity je důležitá možnost získávat statistiky a různé přehledy (např. nejčtenějších článků či autorů). Systém dále nabízí řazení článků do kategorií a tvorbu odkazů na články s podobným obsahem. WPublisher umožňuje vytváření a vyhodnocování anket, automatické zasílání e-mailů s nabídkou informací, které si čtenář objednal.

 

Ke zvýšení ergonomie systému slouží v případě potřeby velice dobře propracovaná nápověda spolu s grafickými ukázkami. Klientovi při práci se systémem pomáhají Průvodci práce se systémem, kteří ho vedou a intuitivně mu napomáhají. K ještě lepšímu uživatelskému komfortu je vytvořena sada ukázkových video sekvencí, ve kterých je nasnímána krok po kroku práce a ovládání nejdůležitějších funkcí sytému a jejich využití.


Typizovaná řešení WPublisheru

K dispozici je množství funkcí ve formě doplňujících modulů jež jsou koncipovány tak, aby systém WPublisher měl široké spektrum využití, nejenom pro internetové redakce, ale i pro firemní či osobní prezentace, pro školy, úřady, sportovní kluby a jiné.


Redakce

Redakce

Hlavní využití WPublisheru je právě u redakcí. Systém nabízí všechny potřebné nástroje, které redakce malých i velkých, tištěných i elektronických novin a časopisů potřebují: Dělení vložených informací na Ročníky a Čísla (dle vlastního nadefinování) umožňuje zabezpečit přehlednost ve vydávaných článcích.

 

Archiv a jeho fulltextové vyhledávání umožňuje návštěvníkům stránek pohodlně a komplexně pracovat s vloženými informacemi. Kategorizace zpřehledňuje vložené informace a propojení souvisejících článků umožňuje redaktorovi vést čtenáře například v rámci určité polemiky až k jádru problému. Reakce návštěvníka stránky na vydaný článek je pohodlná a okamžitě se zasílá redaktorovi, který je autorem článku. Každý článek je možno odeslat na libovolnou e-mailovou adresu, ohodnotit jej a zaslat automaticky všem registrovaným odběratelům. Možnost vyjádřit svůj názor a pocit umožňují Ankety a tzv. Nálada na serveru.

 

Dostupnost pro ještě větší skupinu čtenářů je podpořena možností prohlížet stránky pomocí mobilního telefonu - tzv. W@P.

 


Města a obce

Města a obce

Informovat o zasedáních akcích, jež se konají ve městě nebo obci, nebo nabízet občanům kontaktování úřadu prostřednictvím internetu - to vše je s využitím WPublisheru možné. Každé město nebo obec si může rozkategorizovat zobrazované informace podle jejich zaměření. V časové posloupnosti si pak každý návštěvník může vyhledat potřebné informace a odbourá tím návštěvu úřadu, která obírá o drahocenný čas nejen jeho, ale i Vaše pracovníky.

Archivování všech informací a možnost občanů vyjádřit se k nastolené problematice je velice důležitá. A neméně důležité je, že každá sekce úřadu může vydávat a spravovat vložené informace samostatně, ale ve výsledku (z pohledu návštěvníka) se jeví jako celek. Snížení nákladů na vydávání informací prostřednictvím WPublisheru zaručuje jeho jednoduché a intuitivní ovládání, na které není potřebný žádný školený specialista a zvládne jej i řadový zaměstnanec úřadu.


Sportovní kluby

Sportovní kluby

Vydávat výsledky, informace ze zákulisí, zobrazovat reklamu sponzorů, zveřejňovat rozhovory s hráči nebo hráčkami... Toto vše potřebuje hlavně RYCHLOST a POHODLÍ. WPublisher je pro sportovní kluby optimálním řešením. Nemusíte nic vědět o programování a vytváření stránek a zajímáte se pouze o informace, které chcete fanouškovi přinést.


Školy
 

ŠkolyInformovat studenty o akcích pořádaných školou, zveřejňovat výsledky školních soutěží, představit nejlepší práce studentů nebo dát možnost žákům vyjádřit se k určité problematice - minimálně toto by měl splňovat školní server. Pomocí WPublisheru mohou učitelé i žáci takovéto stránky provozovat a obsluhovat. Organizace

Potřeba organizací (ziskových i neziskových) podávat informace, získávat příspěvky, poděkovat a zviditelnit partnery je veliká. Pomocí článků, aktualit nebo pevných odkazů mohou toto vše rychle, bez vysokých nákladů a pohodlně provést. Neziskové organizace mají navíc ještě výhodu v tom, že WPublisher mohou získat za minimální cenu s minimem omezení.

Více informací o systému WPublisher získáte na domovské stránce www.wpublisher.cz.


www.asd-software.cz