Agenda programového financování

Agenda programového financování zahrnuje správu a evidenci poskytovaných dotací investičního charakteru v rámci programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášek MF č. 40/2001 a č. 560/ 2006 Sb., financovaných z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou.

Výkon agendy programového financování podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy programového financování v modulu Dotace dle programového financování dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. a Dotace dle programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., které zajišťují správu těchto specificky poskytovaných dotací v průběhu celého jejich životního cyklu. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.

Podporuje výkon agendy programového financování v modulech Dotace dle programového financování dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. a Dotace dle programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., které zajišťují správu těchto specifiky poskytovaných dotací v průběhu celého jejich životního cyklu. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.


www.asd-software.cz