Agenda spisové služby

Agenda spisové služby zahrnuje komplexní odbornou správu dokumentů, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností, v souladu s vyhláškou 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Výkon agendy spisové služby podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy spisové služby v modulu Spisová služba, který zajišťuje odbornou správu dokumentů, v souladu s vyhláškou 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. IS EPSS jako celek je specializovaný informační systém zabezpečující služby elektronické podatelny a spisové služby podle vyhlášky č. 496/2004 Sb. O elektronických podatelnách, 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.

Podporuje výkon agendy spisové služby v Modulu pro správu spisů, který umožňuje řádný příjem/vytváření dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.


www.asd-software.cz