Agenda podatelny

Agenda podatelny zahrnuje služby elektronické podatelny podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Výkon agendy podatelny podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy podatelny v modulu Podatelna, který zajišťuje služby elektronické podatelny podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. IS EPSS jako celek je specializovaný informační systém zabezpečující služby elektronické podatelny a spisové služby podle vyhlášky č. 496/2004 Sb. O elektronických podatelnách, 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.


www.asd-software.cz