Agenda správy obsahu (CMS)

Agenda správy obsahu zahrnuje publikační nástroje pro tvorbu, úpravu a provozování webových stránek.

Výkon agendy správy obsahu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy správu obsahu specializovanými moduly, které umožňují tvorbu, úpravu a provozování webových stránek. WPublisher jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro výkon této agendy.

www.asd-software.cz