Agenda evidence platů duchovních

Agenda evidence platů duchovních zahrnuje specifickou problematiku výpočtu, evidence a poskytování platů duchovním, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností, dle zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností a v souladu s nařízením vlády č. 566/2006 Sb. o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon agendy evidence platů duchovních podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS EPDEvidence platů duchovních

Podporuje výkon agendy evidence platů duchovních ve specializovaném modulu, který umožňuje výpočet, evidenci a poskytování platů duchovních. IS EPD poskytuje i potřebné výstupy ze všech informací evidovaných v systému. IS EPD jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro podporu této agendy.


www.asd-software.cz