Základní informace

Více o podnikovém informačním (ERP) systému Helios Green

Množství, relevance a dostupnost důležitých informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí. Helios Green je informační systém (ERP), který vám právě takové informace poskytuje. Je určen pro velké a středně velké společnosti, které hledají ucelený podnikový informační software, jenž se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. Helios Green, kromě standardního jádra, jehož součástí je např. i CRM či Business Intelligence, obsahuje i specializované moduly, tvořící tzv. branžová řešení. Stačí si tak zvolit některou z připravených oborových verzí bez nutnosti vývoje nákladného softwaru na zakázku. Komplexní informační systém Helios Green vám pomáhá orientovat se ve světě vašich firemních informací.

Jaký je Helios Green systém?

Přizpůsobivý

Snadno se přizpůsobí všem potřebám vaší firmy. Podpoří nejenom procesy ekonomické, ale i mnohé další. Není už třeba žádných evidencí v papírové formě či v souborech, vše se odehrává přímo v systému. V komplexním informačním systému Helios Green můžete například evidovat objednané vizitky i cokoli dalšího. A právě díky jeho maximální přizpůsobivosti není pro vytváření nejrůznějších funkcí třeba vývoje. Vše bez problémů zvládne správce systému ve vaší firmě. Navíc ač svým rozsahem velký přizpůsobí Helios Green své uspořádání pro každého z uživatelů tak, aby mu poskytoval náležitou jednoduchost a komfort.

Otevřený a kompatibilní

Schopnost domluvit se s jiným softwarem je v případě podnikového informačního systému Helios Green maximální. Získáváte tak garanci, že komunikace uvnitř vaší organizace, s obchodními partnery i orgány státní správy bude ctít technologické i legislativní standardy jak české, tak i vyplývající z členství v EU. Informační systém Helios Green podporuje technologie, které spolupracují s jinými typy softwaru (XML, EDI atd.). Systém je tak připraven jak pro jednorázovou, tak pro stálou komunikaci s jinými systémy.

Standardizovaný

Podnikový informační systém Helios Green je vyvíjen v úzké spolupráci s firmou Microsoft a s velkým důrazem na standardizaci. Je integrován s řadou standardních aplikací firmy Microsoft a respektuje českou legislativu i mezinárodní normy. Zákazník tak získává jistotu, že tento software bude možné využívat dlouhodobě a dále rozvíjet.

Technologicky vyspělý

Podnikový informační systém Helios Green je vyvíjen ve vícevrstvé architektuře klient/server a využívá technologii Microsoft SQL Server. Ta, mimo jiné, umožňuje optimalizovat zakázky i pro velké zákazníky. Součástí podnikového informačního softwaru je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. Helios Green využívá moderní platformu Microsoft .NET, která přináší do tvorby ERP systémů zcela nové možnosti, především v oblastech integrace s jinými aplikacemi, v zabezpečení systému či v datové komunikaci. Informační systém Helios Green je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využívat webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na extranet, intranet či webové portály.

Bezpečný

ERP systém Helios Green disponuje propracovaným systémem přístupu k datům. Přístupová práva lze přesně definovat, což umožňuje monitorovat události v systému a vytvářet bezpečnostní protokoly.

Obsahující branžová řešení

Podnikový informační systém Helios Green je unikátním softwarem z pohledu tvorby specializovaných řešení. Vlastní vývojové jádro umožňuje vytvářet nové moduly a funkční celky. Díky této možnosti se před lety zrodil jedinečný projekt Helios Open. V rámci tohoto projektu vznikla síť odborných partnerů, kteří poskytují metodickou pomoc při vývoji nejrůznějších oborových specializací systému, tzv. branžových řešení.

Vícejazyčný

Komplexní podnikový informační systém Helios Green je schopen pracovat ve více jazykových mutacích. Díky zvolenému postupu jsou veškerá jazykově závislá hlášení uložena odděleně od programového kódu a definic formulářů, přehledů a šablon. Toto řešení umožňuje snadnou aplikaci překladů do jiných jazyků.

Pro koho ve vaší firmě je informační systém Helios Green určen?

Top management manažerské výstupy
Střední management povinné výstupy
Zaměstnanci provozní data

Generální ředitel

Finanční ředitel

Marketingový ředitel

Výrobní ředitel

Ředitel pro lidské zdroje

IT ředitel

Střední management a zaměstnanci

Více informací najdete na www.assecosolutions.eu


www.asd-software.cz