Technické informace

Doporučená konfigurace technologického prostředí pro provoz programového podnikového informačního systému Helios Green zahrnuje dále popsané součásti. Veškeré změny oproti tomuto doporučení je nutné předem konzultovat s dodavatelem. V případě provozu informačního softwaru Helios Green na výpočetní technice neodpovídající tomuto doporučení, výrobce ani dodavatel neručí za správný chod systému.

Technologické nároky Helios Green verze 4.2

Systémové prostředí doporučené pro provoz systému

Databázový server

Aplikační server (v případě Helios Green na platformě Microsoft .NET)

PC uživatele

Možnosti vzdáleného přístupu (přístup uživatelů z lokalit mimo lokální počítačovou síť, ve které je instalován Helios Green – on line provoz = uživatelé pracují se stejnými daty – databáze, aplikace a servery pro provoz jsou instalovány v centrále firmy)

Počítačová síť

Tiskárny

Minimální konfigurace serverů a PC uživatelů


Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k typu provozovaného operačního systému, databázového serveru MS SQL a Helios Green. Není brán ohled na další aplikace provozované na PC nebo serveru (mimo MS Office na PC), které zvyšují nároky na hardware. Rovněž není brán ohled na konkrétní velikost a počet databází Helios Green (nutno hodnotit individuálně), což může podstatně ovlivnit nároky na hardware serveru, zejména na velikost jeho paměti.

Server


Úloha serveruSW konfigurace
Procesor(y)
RAM
Diskový prostorPoznámka
SQL Server Windows 2003 Server
SQL 2005 Server
2x Xeon 2GHz
1 GB
Samostatný svazek RAID1 pro OS a logy SQL
Samostatný RAID1 nebo RAID10 pro data SQL
< 50 uživatelů
databáze < 2GB
Aplikační server Windows 2003 Server
2x Xeon 2GHz
2 GB
Diskové pole RAID1 < 50 uživatelů
< 3 databáze
Terminál server Windows 2003 Server
(případně i Citrix Metaframe)
1x Xeon 2GHz
1 GB
Diskové pole 8 GB RAID1 < 10 uživatelů

Poznámka

Stanice uživatele


Operační systémProcesorPaměťPoznámka
Windows XP Professional Celeron 2GHz 512 MB Instalován také MS Office 2003

Technická studie

Jako součástí implementace Helios Green může Asseco Solutions, a.s. pro zákazníka na vyžádání zpracovat jako placenou službu Technickou studii. Studie obsahuje informace o konfiguraci počítačové sítě zákazníka (získané během konzultace s jeho správcem sítě), podrobný popis HW a SW požadavků Helios Green, možnosti jejich zajištění a konkrétní doporučení úprav HW a SW konfigurace sítě zákazníka pro IS Helios Green.


www.asd-software.cz