Modul

JÁDRO SYSTÉMU

 • Workflow
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Podpora pro čárové kódy
 • Podpora mobilních klientů
 • Podpora EDI komunikace
 • Podpora elektronické dokumentace
 • Webová farma - škálování zátěže

EKONOMIKA

 • Účetnictví
 • Fakturace vydaná
 • Fakturace přijatá
 • Vnitropodniková fakturace
 • Upomínky a sankční faktury
 • Pokladna
 • Banka
 • Platební karty
 • Majetek
 • Zakázka
 • Kniha jízd a zpracování PHM
 • Pracovní cesty
 • Odpisy pohledávek
 • Intrastat

LIDSKÉ ZDROJE

 • Mzdy
 • Personalistika
 • Evidence hovorů
 • Evidence nepřítomonosti
 • Docházka
 • Stravování a jídelna

LOGISTIKA A SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obchodní sklad nákup a prodej
 • Evidence obalů
 • Evidence elektroodpadu
 • Interní sklad
 • Operativní evidence materiálu

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

 • EDM - řízená dokumentace
 • CONTROLLING

 • Finanční controlling
 • Controlling prodeje
 • Controlling výroby
 • Řízení příjmů a výdajů

ÚDRŽBA A SERVIS ZAŘÍZENÍ

 • Údržba a servis zařízení
 • Metrologie

ŘÍZENÍ PODNIKU

 • Manažerské vyhodnocování
 • Řízení CashFlow
 • Mezinárodní účetní výkazy
 • Smlouvy
 • Porady

CLA

 • Celní software

CRM

 • CRM
 • Dotazníky
 • Call centrum
 • Monitoring médií
 • Profily firem
 • Trh a produkty

VÝROBA

 • TPV
 • Kalkulace
 • Plánování MRP
 • Kapacitní plánování
 • Řízení výroby
 • Odvádění výroby
 • Ekonomika výroby
 • Kompletace - Montáž a demontáž
 • Čárové kódy ve výrobě

DOPRAVA

 • Doprava

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

 • Rozvozy
 • Spedice
 • Sběrná služba
 • Námořní a kontejnerová doprava
 • Letecká doprava
 • Silniční daň

ŘÍZENÍ SERVISNÍ ČINNOSTI

 • Servis automobilů
 • Servis zemědělských a stavebních strojů
 • Smluvní servis, HOTLINE, HELPDESK
 • Servis zařízení - HELPDESK

www.asd-software.cz