Řízení bezpečnosti

Bezpečnost informačních systémů, informací a dat našich zákazníků a obchodních partnerů je jednou z nejvyšších priorit společnosti ASD Software. Spolu s rozvíjejícími se technologiemi rostou hrozby, kterým je nutno čelit. V tomto směru je nutno držet krok s dobou a soustavně zlepšovat ochranu před možnými útoky. Z výše uvedených důvodů a pro zvýšení účinnosti bezpečnostních opatření zavedla společnost v roce 2009 systém řízení bezpečnosti informací (dále též "ISMS" z anglického "Information Security Management System") a získala certifikát ISO 27001. V souladu s touto normou jsou pravidelně prováděny následné audity, které dokládají stále zvyšující se úroveň řízení bezpečnosti v ASD Software. Dalším důkazem vysoké úrovně řešení bezpečnosti a důkazem důvěryhodnosti zaměstnanců společnosti jsou Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu, která se podařila získat v roce 2008.

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001 společně se systémem řízení kvality dle normy ISO 9001 (QMS) a systémem řízení služeb v IT dle normy ISO/IEC 20000 (ITSM) tvoří v naší společnosti integrovaný systém řízení (IMS).


www.asd-software.cz