Národní bezpečnostní úřad

Pro naplnění cíle podnikatelského záměru rozšířila společnost ASD Software portfolio svých služeb i do oblasti utajovaných informací, které jsou chráněny zákonem č. 412/2005 Sb. České republiky (dále též "zákon").
Společnost prokázala v náročném procesu získání osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím ekonomickou stabilitu, bezpečnostní spolehlivost a schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací.
Na základě prokázaných skutečností a na základě získání osvědčení vybranými zaměstnanci společnosti získala společnost dvě "Osvědčení NBÚ". Prvním z nich je Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem s číslem 730 pro stupeň utajení Důvěrné, které opravňuje společnost přistupovat k utajovaným informacím podle §20 odst. 1 písm. a) a b) zákona a druhým osvědčením je Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem s číslem 2027 pro stupeň utajení Tajné, které opravňuje společnost přistupovat k utajovaným informacím podle §20 odst. 1 písm. b) zákona. Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň utajení Tajné č. 2027 ze dne 6.10.2014 navazuje na původní Osvědčení podnikatele číslo 734 ze dne 12.3.2008.

 

NBÚ Důvěrné
NBÚ Důvěrné
NBÚ Tajné
NBÚ Tajné

www.asd-software.cz