Řekli o QI

Podívejte se na seznam referenčních zákazníků QI a na řadu případových studií.

Řekli o QI

Zavedli jsme plně automatizovaný systém ve skladech a zároveň rozšířili konsignační sklady. Tím došlo ke snížení vlastních skladových zásob až na zhruba čtyřicet procent původního objemu a ke každodenní úspoře času všech montérů při výdejích materiálu.

Ing. Zdeněk Procházka, ekonomický náměstek Vodovody a kanalizace Vyškov

 

Setkal jsem se už s několika informačními systémy, od specializovaných tuzemských až po zahraniční giganty. U QI oceňuji skutečně ojedinělou technologii, která mi umožňuje rychle reagovat na požadavky kolegů z ostatních oddělení.

Ing. David Sedláček, správce sítě společnosti STORY DESIGN

 

Od implementace systému QI se mnohé firemní procesy několikrát změnily. Díky pružnosti a modifikovatelnosti systému QI jsme se nemuseli my přizpůsobit systému, ale naopak jsme přizpůsobili systém novým firemním potřebám.

Pavel Bašista, IT manager společnosti Alltoys spol. s r. o.

 

Informační systém QI jsme si vybrali především proto, že propojuje všechny podnikové agendy a tím nám v budoucnosti zajistí úsporu pracovních sil, neboť s daty jednou vloženými budou pracovat všechny organizační útvary.

Vladimír Skala, ekonomický manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s

 

Líbí se mi, že tvůrci QI aktivně sbírají připomínky uživatelů a že se na neustálém zlepšování systému intenzivně pracuje.

Tomáš Ostruszka, personální ředitel Contipro Group holding

 

Razantně se nám snížila náročnost administrativní práce a zprůhlednilo hosporaření. Jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elastičnosti nám QI zajistí podporu v dalším dynamickém rozvoji."

Ing. František Horák, jednatel firmy Prestar, s. r. o. 

 

Můžeme detailně sledovat všechny důležité parametry našich výrobků. Splnili jsme všechny vyžadované normy kvality a bezpečnosti a předběhli tak některé konkurenty. Také jsme v rámci firmy zlepšili komunikaci, čímž jsme urychlili řadu procesů.

Ing. Martin Chudý, ředitel společnosti SILVITA s.r.o.


www.asd-software.cz