Technologie

Pro QI byla vyvinuta unikátní technologie – QI DNT. Data Network Technology je technologie síťového datového modelu s vybranými objektovými vlastnostmi. Díky ní dokáže QI věrně namodelovat dynamicky se měnící procesy i toky dokladů v organizaci. Nový pohled na informace v systému či zjištění nových souvislostí mezi nimi je snadné a rychlé právě díky QI DNT.

QI nepotřebuje žádné programové změny pro práci v jiném jazyce. Systém jednoduše komunikuje v takovém jazyce, jako přihlášený uživatel. Samozřejmostí jsou i vícejazyčné tiskové výstupy a nápovědy. QI tím umožňuje pohodlnou práci i mezinárodním společnostem.

Ukázka jádra Qi - návaznost datových tříd v Qi

Ukázka jádra Qi - návaznost datových tříd v Qi

Technologické požadavky QI


Architektura

 • QI je postaveno na vícevrstvé architektuře klient/server. Databázový server, Aplikační server, Internet konektor, Klient

Podporované databázové servery

 • MS SQL Server 2005/2008

Operační systém

 • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
 • MS Windows Server 2000/2003/2008

Hardwarové nároky

 • Databázový server
  Procesor Intel XEON min. 1,86 GHz, paměť minimálně 2 GB
 • Aplikační server
  Procesor Intel XEON min. 1,86 GHz, paměť minimálně 2 GB
 • Klient
  Procesor Intel Pentium Dual Core min. 1,6 GHz, paměť minimálně 1 GB
 • Přístup přes Internet
  Prostřednictvím běžného internetového prohlížeče

QI BUILDER

Právě QI Builder dělá z QI unikátní systém s řadou výjimečných vlastností. Je to vývojový nástroj nové generace, který dokáže věrně objektově modelovat realitu, a to bez omezení.

QI Builder umožňuje:

 • Modifi kovat vzhled obrazovkových formulářů a tiskových výstupů
 • Provádět databázové úpravy jako doplňování atributů, datových tříd a vazeb mezi nimi nebo modifi kovat a tvořit nové pohledy na data
 • Tvorbu a úpravy algoritmů

QI Builder propůjčuje informačnímu systému QI jeho ojedinělou elasticitu, tj. schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům zákazníka.

QI je objektový databázový systém. Data jsou uložena v relační SQL databázi a pro potřeby QI jsou poskytována pomocí objektového serveru, který je součástí aplikačního serveru QI.

Veškeré aplikace QI jsou uloženy v databázi a uživateli jsou interpretovány pomocí aplikačního serveru a klienta QI. Tím je zajištěna ochrana vložené investice do vývoje aplikací při potenciálních změnách operačních systémů, databázových strojů, uživatelského rozhraní, komunikačních protokolů atd.

Aplikační server QI je navržen tak, aby nebyl závislý na jednom databázovém SQL serveru, ale aby byl snadno portovatelný na databázové servery různých výrobců.

Klient QI se dokáže připojit k aplikačnímu serveru QI v rámci sítě LAN nebo i WAN pomocí TCP/IP protokolu. Data v komunikačním kanále mezi QI klientem a QI aplikačním serverem je možno komprimovat a šifrovat.


www.asd-software.cz