ADIS

Společnost ASD Software se podílela jako subdodavatel společnosti GIST na vývoji informačního systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) při řešení vybraných úkolů pro realizaci daňových úloh.

Objednatelem informačního systému ADIS je Ministerstvo financí ČR a generálním dodavatelem je IBM Česká republika, spol. s r.o.Společnost ASD Software se podílela jako subdodavatel společnosti GIST na vývoji informačního systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) při řešení vybraných úkolů při realizaci daňových úloh.V informačním systému ADIS bylo doposud implementováno všech 11 daní, kompletní registrace daňových subjektů, systém oběhu a správy dokumentů, automatizovaný styk s ČNB, automatizovaný příjem dat (Evidence obyvatel, Registr nemovitostí, Registr motorových vozidel, Obchodní rejstřík, Jednotné celní deklarace z celního systému) automatizovaný výdej dat (pro IS Státní sociální podpory MPSV, data z oceňování nemovitostí pro ČSÚ), jsou implementovány do vrcholové datawarehousové aplikace na úrovni MF, je implementována řada aplikací v prostředí WWW (dotazování do registru daňových subjektů na intranetu a zpřístupnění registru plátců DPH a spotřebních daní na Internetu).


www.asd-software.cz