URDIAMANT, s.r.o.

Jedná se o obchodně-výrobní organizaci se zaměřením na výrobu diamantového nářadí a jeho následný prodej. Informační systém QI je náhradou původně používaných tří samostatných systémů (SAP, JKV Software, REDAP). Provoz systému byl zahájen od 1.1.2005, přičemž implementace základních funkcí trvala asi jeden měsíc.

Popis implementace

Při řešení implementace se vycházelo z dokumentů a informací společnosti URDIAMANT. Základními procesy, které informační systéme QI podporuje, jsou:

Na konci roku 2007 jsme rozšířili implementaci o základní controling.

V roce 2008 je naplánována implementace rozšířených funkcí v oblasti řízení výroby s využíváním čárových kódů, především v oblasti sledování kapacit. Budou doplněny kapacitní normy na jednotlivé operace a bude provedena implementace následujících funkcí:


www.asd-software.cz