Tekro, spol. s r.o.

Sortiment výroby představují zejména premixy doplňkových látek, (TK P), doplňková minerální krmiva pro monogastry (Tekromix), doplňková minerální krmiva pro skot a ovce (Turmix, Ovimix), bílkovinné koncentráty (Protemix), veterinární léčivé přípravky určené pro různé kategorie hospodářských zvířata, kompletní krmná směs pro odstav selat (Seltek), kompletní krmiva pro domácí zvířata (řada Aport a Čiči).

Popis implementace

Naše společnost se podílí na implementaci systému QI formou subdodávky pro společnost OR CZ, kdy naši konzultanti řeší finance, účetnictví, nákup a sklady.

  • Skladové hospodářství - jedná se především o řízení skladů, inventury, sledování laboratorních atestů u krmiv a léčiv, zpětná dohledatelnost surovin použitých ve výrobku - rozliš atributy (šarže)

  • www.asd-software.cz