FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Společnost je výrobcem fotografických materiálů s dlouholetou tradicí, v současné době má cca 400 zaměstnanců. Vznik společnosti FOMA se datuje již rokem 1921, kdy byla v Hradci Králové založena společnost FOTOCHEMA s.r.o. a své výrobky označovala logem FOMA.

Nynější společnost vznikla v březnu 1995 privatizací státního podniku FOMA (do r. 1990 Fotochema). FOMA BOHEMIA vlastní čtyři dceřiné společnosti - FOTON S.A. se sídlem v Polsku, FOMA Slovakia s.r.o. se sídlem na Slovensku a FOMA RUS se sídlem v Moskvě a FOMAMURES se sídlem v Rumunsku.

Popis implementace

Naše společnost se podílí na implementaci systému QI formou subdodávky pro společnost PC Help, kdy naši konzultanti řeší některé ekonomické agendy a v druhé etapě budou provádět implementaci systému QI pro řízení výroby.

První etapa implementace proběhla od prosince 2006 do konce února 2007 a řeší oblast ekonomiky se zajištěním vazby na stávající systém Magic. Navazující druhá etapa bude řešit komplexní pokrytí všech procesů firmy včetně oblasti výroby (optimalizace plánování výroby) a náhradu systému Magic.

V červnu 2007 jsme zahájili práce na druhé etapa včetně zpracování projektu implementace řízení výrobních procesů. Implementace by měla být provedena do konce prosince 2007.


www.asd-software.cz