Roman Mazák - NUGET

Společnost NUGET je velkoobchodní firma, která nabízí široký sortiment cukrovinek a potravin. Firma byla založena v roce 1992. Dnes se NUGET řadí k největším obchodně-distribučním společnostem v České republice. Zajišťujeme zásobování pro maloobchodní sítě ARDANAS, FOLDR, PARTNER, několik stovek obchodních jednotek na území celé Moravy a východní části Čech.

Popis implementace

Implementace informačního systému QI byla rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě, které v současné době probíhá, jsou implementovány moduly účetnictví, mezd, financí. Tato etapa je realizována dodávkou zvýhodněné konfigurace - QI Start Edition a dalších potřebných modulů.

Implementovány byly následující funkce IS QI:

V současné době se dokončuje implementace účetnictví a mezd.

Součstí implementace je realizace průběžnách importů faktur vydaných a obchodních partnerů ze stávajícího systému tak, aby bylo možné evidovat hotovostní platby prostřednictvím pokladny a přijímat platby od řidičů. Ze systému QI byl realizován průběžný export plateb, aby bylo možné sledovat platební morálku odběratelů ve starém informačním systému.

V současné době probíhá příprava  druhé etapy, kdy implementace bude rozšířena o prodej a říení skladů.


www.asd-software.cz