EVERSTAR s.r.o.

Specialista na odmašťovací a čistící prostředky včetně jejich aplikace.

Popis implementace

Implementace informačního systému QI byla rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě, která by měla být dokončena do konce února 2008, jsou implementovány moduly účetnictví, mezd, financí, prodej a nákup, řízení skladů. Tato etapa je realizována dodávkou zvýhodněné konfigurace - QI Start Edition a dalších potřebných modulů.

Implementovány byly následující funkce IS QI:

V současné době se pro obchodní oddělení připravuje zprovoznění evidence jednání se zákazníky se zpřístupněním obchodních informací k jednotlivým zákazníkům.

Součástí implementace je realizace programových úprav v oblasti cenotvorby a také provedení potřebných úprav především u tiskových výstupů.

Zahájili jsme realizace druhé etapy, která přímo souvisí se změnou technologického vybavení a kde předpokládáme napojení řízení skladů na výrobní řídící sw. Součástí budou také kalkulace cen.


www.asd-software.cz