Řešené agendy

Informační systémy společnosti ASD Software jsou nástrojem pro výkon mnoha agend a pokrývají řadu běžných i specifických potřeb orgánů veřejné správy a samosprávy. Mezi konkrétní specifické agendy, pro jejichž podporu společnost vyvinula řadu informačních systémů, patří zejména následující agendy:

z oblasti informačních systémů administrativního charakteru nabízí společnost nástroje zejména pro agendy:

Pro podporu řízení úřadu naše společnost dodává programové vybavení pro:

Přehledová tabulka agend a informačních systémů

Následující tabulka ukazuje přehled, které agendy jsou řešeny kterými informačními systémy:
 

Informační systémy - Řešené agendy

www.asd-software.cz