Hot-line jednotlivých systémů

Informační systém E-mailová adresa na službu hot-line
IS CEDR I
IS CEDR III
IS CEDR-MF
IS CEDR-resorty
IS CNS
IS EPD
IS DIS
IS DIS MMR
IS NNO
Evidence NNO
IS VSK
VYKONT
hot-line@www.asd-software.cz
IS Audit hot-line_audit@www.asd-software.cz
IS CEDR II hot-line_cedr2@www.asd-software.cz
IS FKVS-MRZ hot-line_fkvs@www.asd-software.cz
IS Granty hot-line_granty@www.asd-software.cz
ISAO hot-line_isao@www.asd-software.cz
IS DP hot-line_isdp@www.asd-software.cz
ISOP OPPP hot-line_isop@www.asd-software.cz
ISOP 7-13 hot-line_isop713@www.asd-software.cz
ISoISVS hot-line_isvs@www.asd-software.cz
IS VZ hot-line_isvz@www.asd-software.cz
IS MPP hot-line_mpp@www.asd-software.cz
IS SDSL hot-line_sdsl@www.asd-software.cz
TVOŘ hot-line_tvor@www.asd-software.cz