Hot-line jednotlivých systémů

 
Informační systém E-mailová adresa na službu hot-line
IS CEDR I
IS CEDR III
IS CEDR-MF
IS CEDR-resorty
IS CNS
IS EPD
IS DIS
IS DIS MMR
IS NNO
Evidence NNO
IS VSK
VYKONT
hot-line@asd-software.cz
IS Audit hot-line_audit@asd-software.cz
IS CEDR II hot-line_cedr2@asd-software.cz
IS DIS MMR hot-line_dismmr@asd-software.cz
IS ESO hotline-eso@asd-software.cz
IS FKVS-MRZ hot-line_fkvs@asd-software.cz
IS Granty hot-line_granty@asd-software.cz
ISAO hot-line_isao@asd-software.cz
IS DP hot-line_isdp@asd-software.cz
ISOP OPPP hot-line_isop@asd-software.cz
ISOP 7-13 hot-line_isop713@asd-software.cz
ISoISVS hot-line_isvs@asd-software.cz
IS VZ hot-line_isvz@asd-software.cz
IS MPP hot-line_mpp@asd-software.cz
IS SDSL hot-line_sdsl@asd-software.cz
TVOŘ hot-line_tvor@asd-software.cz