Odborné vzdělávání v ASD Software, s.r.o. 2019-2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo Operačního programu Zaměstnanost.

Identifikace projektu:

Název projektuOdborné vzdělávání v ASD Software, s.r.o. 2019-2021
Název operačního programuOperační program Zaměstnanost
Prioritní osa1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo výzvy03_19_097
VýzvaPodnikové vzdělávání zaměstnanců II
Registrační číslo projektuCZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013133
Datum zahájení projektu1.9.2020
Datum ukončení projektu31.8.2022
Příjemce podpory a realizátor projektuASD Software, s.r.o.
Kontaktní osoba projektuJiří Urban +420 583 300 760,  urban@asd-software.cz

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců firmy ASD Software, s.r.o., s cílem zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí, v souladu s podnikovým systémem rozvoje lidských zdrojů, s aktuálními potřebami zaměstnanců i firmy, i v souladu s aktuálními potřebami praxe. Cílem je zvýšit kvalifikační úroveň a kompetence zaměstnanců a tím i jejich adaptabilitu.

V rámci aktivit projektu bude realizováno vzdělávání v oblastech:

  • specializovaných IT,
  • měkkých manažerských dovedností,
  • obecných IT.

Cíle a výsledky projektu:

V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.