Business Inteligence (BI)

Problematiku Business inteligence řešíme efektivně s využitím vlastního sofistikovaného nástroje ASD Reporting Suite. Jedná se o moderní a technologicky vyspělý nástroj typu Business Inteligence umožňující integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci informací uložených v systému. Obsahuje aplikace a komponenty pro definici a prezentaci libovolných statistických sestav nad relačními i OLAP daty.

ASD Reporting Suite kumuluje informace do celistvých zpráv, minimalizuje seznam odesílaných zpráv jednotlivým uživatelům, pomocí nejnovějších datových technologií zpřístupňuje a prezentuje požadované informace uživatelům napříč datovým skladem a dalšími datovými zdroji a v neposlední řadě systém sleduje a upozorňuje na případný nesoulad popisu sestavy s aktuálním stavem dat v konkrétním informačním systému. Díky těmto schopnostem je IS Reporting Suite výkonným pomocníkem v oblasti sledování a využívání firemních a korporátních dat.

ASD Reporting Suite obsahuje dvě aplikace:

  • Report Studio – Windows aplikace pro definici a prohlížení sestav. Aplikace je s výhodou využívána především interními uživateli IS.
  • Report Explorer – WEB aplikace pro prohlížení sestav v internetovém prohlížeči. Aplikaci je vhodné využít pro prezentaci údajů a sestav ostatním uživatelům, např. uživatelé bez přístupu do IS, mimorezortní uživatelé, veřejnost apod.

Aplikace Report Studio se skládá z následujících navzájem propojených a spolupracujících modulů:

  • Sestavy – modul obsahuje seznam již existujících statistických sestav. Sestavy jsou v seznamu uspořádány do hierarchické stromové struktury, která obsahuje složky sestav a odkazy na jednotlivé sestavy. V závislosti na nastavení přístupových práv jsou jednotlivým uživatelům zpřístupněny odpovídající sestavy.
  • Sdílené parametry – existuje-li dotaz s proměnnými hodnotami, které zadá uživatel až při generování sestavy, tak jsou tyto proměnné hodnoty zastupovány právě parametry.
  • Sdílené datové sady – modul obsahuje seznam datových sad použitých v sestavě. Datová sada určuje sloupce z datového zdroje, které budou zobrazeny jako výsledek dotazu a sloupce, se kterými je umožněno pracovat ve výběrových kritériích dotazu.
  • Datové zdroje – modul obsahuje seznam již existujících datových zdrojů, kdy datový zdroj je soubor dat získaný z vybraného datového připojení.
  • Datová připojení – modul obsahuje seznam již existujících datových připojení. Datové připojení je napojení aplikace na vybranou databázi.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

Pokud hledáte controllingový a BI nástroj pro plánování a reporting můžeme doporučit naši partnerskou společnost GIST a jejich nástroj GIST Intelligence.