Agenda správy datových prvků

Agenda správy datových prvků zahrnuje nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy. Výkon agendy správy datových prvků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS DP (Informační systém datových prvků)IS DP je komplexní specializovaný systém určený pro správu datových prvků. Systém poskytuje oficiální informace o datových prvcích, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky uveřejněné v IS DP jsou v souladu se zákonem o informačních systémech veřejné správy České republiky pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.