Agenda loterií a sázek

Agenda loterií a sázek zahrnuje všechny činnosti vykonávané orgány státní správy při dohledu nad loteriemi a sázkami v České republice.

Výkon agendy loterií a sázek podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS SDSL (Informační systém pro Státní dozor nad loteriemi a sázkami)

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v České republice v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona České republiky o loteriích a jiných podobných hrách.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.