Open Data

Otevřená data jsou současným trendem ve zpřístupňování informací veřejného sektoru k dalšímu využití. Jako významný dodavatel softwarových řešení pro veřejný sektor poskytuje naše společnost služby v této oblasti. Ve spolupráci s našimi zákazníky z centrálních orgánů státní správy jsme realizovali projekty a své znalosti a zkušenosti z této oblasti jsme schopni nabídnout dalším subjektům.

Všechny publikované datové sady v rámci námi realizovaných projektů splňují nejvyšší stupeň otevřenosti datových sad dle dokumentu Standardy publikace a katalogizace otevřených dat dle doporučení Ministerstva vnitra České republiky – Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR viz:

http://opendata.gov.cz/_media/standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf.

Důvodem použití nejvyššího stupně 5, byl požadavek našich zákazníků na samopopisnost dat, strojové zpracování data automatickým způsobem a jednoznačná identifikace entit v rámci internetu pro jednoduché a jednoznačné použití dat externími aplikacemi.

Současně všechny publikované sady splňují princip propojitelných dat, to znamená, že jsou připraveny na napojení na jiné datové sady v ČR (seznam aktuálních IČ z registru ARES, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí České republiky RÚIAN)

Otevřená data v rámci námi realizovaných projektů jsou publikována pomocí Linked open data serveru (LOD) implementovaném technologií .Net provozovaném na IIS 7.5, jehož jádrem je opensource výkonná škálovatelná grafově orientovaná databáze BlazeGraph.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.