Agenda správy a řízení úřadu

Agenda správy a řízení úřadu zahrnuje velké množství samostatných specializovaných agend spojených s provozem organizací veřejné správy v České republice (ministerstva, kraje, obce, agentury, státní fondy apod.) Mezi nejdůležitější činnosti zajišťované v rámci agendy správy a řízení úřadu, podporované v řešeních pro státní správu realizovaných společností ASD Software patří následující:

  • rozpočet
  • správní řízení
  • správa písemností
  • správa žádostí
  • elektronická podatelna a spisová služba
  • metodické řízení podřízených pracovníků
  • evidence nestátních neziskových organizací
  • zástavy
  • evidence (subjektů, majetku apod.)
  • tvorba a správa organizačního řádu

Výkon agendy správy a řízení úřadu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS DIS MMR (Informační systém DIS MMR)

IS DIS MMR je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finanční, dotační, kontrolní a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj. Systém obsahuje rozsáhlé funkcionality pro výkon agendy dotací z veřejných prostředků, agendy kontrol a auditu, agendy veřejných zakázek, agendy rozpočtu, agendy správy žádostí, agendy správy písemností, agendy evidence subjektů, agendy evidence nestátních neziskových organizací a mnoha dalších agend.

IS TVOŘ (Modul Tvorba organizačního řádu)

Modul tvorby organizačního řádu (TVOŘ) je komplexní specializovaný informatický nástroj podporující efektivním a unifikovaným způsobem proces aktualizace Organizačního řádu (OŘ). Systém byl vyvinut pro Ministerstvo financí. Modul podporuje celý proces přípravy nové verze organizačního řádu, a to od okamžiku podání návrhu na změnu až po vygenerování finální podoby organizačního řádu.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.