Agenda veřejných zakázek

Agenda veřejných zakázek zahrnuje evidenci, správu a uveřejňování veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek v České republice.

Výkon agendy veřejných zakázek podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS VZ (Informační systém veřejných zakázek)

IS VZ je komplexní systém, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám. V rámci tohoto systému je dále veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy. Podporu výkonu agendy veřejných zakázek zajišťuje modul Veřejné zakázky, který umožňuje přehlednou evidenci a archivaci všech veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí IS VZ je i uveřejňovací subsystém zajišťující uveřejnění veřejných zakázek v síti internet a modul Statistických výstupů, který zabezpečuje zákonem stanovené výstupy pro orgány státní správy, Evropskou komisi i veřejnost.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.