Hot-line jednotlivých systémů

Informační systém E-mailová adresa na službu hot-line
IS CEDR I
IS CEDR III
IS CEDR-MF
IS CEDR-resorty
IS CNS
IS EPD
IS DIS
IS DIS MMR
IS NNO
Evidence NNO
IS VSK
VYKONT
hot-line@asd-software.cz
IS Audit hot-line_audit@asd-software.cz
IS CEDR II hot-line_cedr2@asd-software.cz
IS FKVS-MRZ hot-line_fkvs@asd-software.cz
IS Granty hot-line_granty@asd-software.cz
ISAO hot-line_isao@asd-software.cz
IS DP hot-line_isdp@asd-software.cz
ISOP OPPP hot-line_isop@asd-software.cz
ISOP 7-13 hot-line_isop713@asd-software.cz
ISoISVS hot-line_isvs@asd-software.cz
IS VZ hot-line_isvz@asd-software.cz
IS MPP hot-line_mpp@asd-software.cz
IS SDSL hot-line_sdsl@asd-software.cz
TVOŘ hot-line_tvor@asd-software.cz

Business Inteligence (BI)

Problematiku Business inteligence řešíme efektivně s využitím vlastního sofistikovaného nástroje ASD Reporting Suite. Jedná se o moderní a technologicky vyspělý nástroj typu Business Inteligence umožňující integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci informací uložených v systému. Obsahuje aplikace a komponenty pro definici a prezentaci libovolných statistických sestav nad relačními i OLAP daty.

ASD Reporting Suite kumuluje informace do celistvých zpráv, minimalizuje seznam odesílaných zpráv jednotlivým uživatelům, pomocí nejnovějších datových technologií zpřístupňuje a prezentuje požadované informace uživatelům napříč datovým skladem a dalšími datovými zdroji a v neposlední řadě systém sleduje a upozorňuje na případný nesoulad popisu sestavy s aktuálním stavem dat v konkrétním informačním systému. Díky těmto schopnostem je IS Reporting Suite výkonným pomocníkem v oblasti sledování a využívání firemních a korporátních dat.

ASD Reporting Suite obsahuje dvě aplikace:

  • Report Studio – Windows aplikace pro definici a prohlížení sestav. Aplikace je s výhodou využívána především interními uživateli IS.
  • Report Explorer – WEB aplikace pro prohlížení sestav v internetovém prohlížeči. Aplikaci je vhodné využít pro prezentaci údajů a sestav ostatním uživatelům, např. uživatelé bez přístupu do IS, mimorezortní uživatelé, veřejnost apod.

Aplikace Report Studio se skládá z následujících navzájem propojených a spolupracujících modulů:

  • Sestavy – modul obsahuje seznam již existujících statistických sestav. Sestavy jsou v seznamu uspořádány do hierarchické stromové struktury, která obsahuje složky sestav a odkazy na jednotlivé sestavy. V závislosti na nastavení přístupových práv jsou jednotlivým uživatelům zpřístupněny odpovídající sestavy.
  • Sdílené parametry – existuje-li dotaz s proměnnými hodnotami, které zadá uživatel až při generování sestavy, tak jsou tyto proměnné hodnoty zastupovány právě parametry.
  • Sdílené datové sady – modul obsahuje seznam datových sad použitých v sestavě. Datová sada určuje sloupce z datového zdroje, které budou zobrazeny jako výsledek dotazu a sloupce, se kterými je umožněno pracovat ve výběrových kritériích dotazu.
  • Datové zdroje – modul obsahuje seznam již existujících datových zdrojů, kdy datový zdroj je soubor dat získaný z vybraného datového připojení.
  • Datová připojení – modul obsahuje seznam již existujících datových připojení. Datové připojení je napojení aplikace na vybranou databázi.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

ERP/CRM/CMS

Redakční systém (CMS) WordPress

Poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhu a realizace webových stránek s využitím nejpopulárnějšího nástroje pro správu obsahu WordPress.

Redakční systém WordPress vznikl v roce 2003 a stal se nejpoužívanějším publikačním nástrojem pro blogy na celém světě. Systém je vyvíjen jako opensource projekt, který má obrovskou vývojářskou základnu a je pravidelně aktualizován a vylepšován. Mezi základní vlastnosti systému patří integrovaná galerie médií, integrovaný správce odkazů, podpora funkčních bloků, – tzv. widgetů, typografický filtr pro formátování a styl textu a velké množství dalších vlastností. Systém je velice intuitivní, jednoduchý na ovládání, čistý a přehledný.

Odkaz: www.iwp.cz

Podnikový informační systém (ERP) QI

Komplexní informační systém QI splňuje ty nejnáročnější požadavky na řízení firmy a zpracování podnikových informací, vyhovuje veškerým nárokům na moderní podnikový software od provázanosti, legislativní správnosti až po bezpečnost dat. Systém je určen pro řízení výrobních i obchodních společností, pro firmy z oblasti služeb a distribuce. Díky své schopnosti přizpůsobit se zákazníkovi je QI využívané nejen ve velkých a středních společnostech, ale i v malých firmách a u fyzických osob.

Společnost ASD Software nabízí dodávku informačního systému QI, provedení kompletní analýzy procesů u zákazníka, vypracování projektu implementace s návrhem konečných procesů, vlastní nasazení systému, školení uživatelů a následnou podporu provozu.

Odkaz: www.qi.cz

Open Data

Otevřená data jsou současným trendem ve zpřístupňování informací veřejného sektoru k dalšímu využití. Jako významný dodavatel softwarových řešení pro veřejný sektor poskytuje naše společnost služby v této oblasti. Ve spolupráci s našimi zákazníky z centrálních orgánů státní správy jsme realizovali projekty a své znalosti a zkušenosti z této oblasti jsme schopni nabídnout dalším subjektům.

Všechny publikované datové sady v rámci námi realizovaných projektů splňují nejvyšší stupeň otevřenosti datových sad dle dokumentu Standardy publikace a katalogizace otevřených dat dle doporučení Ministerstva vnitra České republiky – Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR viz:

http://opendata.gov.cz/_media/standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf.

Důvodem použití nejvyššího stupně 5, byl požadavek našich zákazníků na samopopisnost dat, strojové zpracování data automatickým způsobem a jednoznačná identifikace entit v rámci internetu pro jednoduché a jednoznačné použití dat externími aplikacemi.

Současně všechny publikované sady splňují princip propojitelných dat, to znamená, že jsou připraveny na napojení na jiné datové sady v ČR (seznam aktuálních IČ z registru ARES, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí České republiky RÚIAN)

Otevřená data v rámci námi realizovaných projektů jsou publikována pomocí Linked open data serveru (LOD) implementovaném technologií .Net provozovaném na IIS 7.5, jehož jádrem je opensource výkonná škálovatelná grafově orientovaná databáze BlazeGraph.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

Bioinformatika

Oblast bioinformatiky v naší společnosti zahrnuje vývoj, další rozvoj a technickou podporu systémů a aplikací určených pro ovládání specializovaných laboratorních zařízení. Pro tuto oblast realizovala naše společnosti např. software DynaBlot Automat, který je určený k ovládání přístroje DynaBlot Automatic. DynaBlot Automatic je plně automatický přístroj pro analýzu biologických vzorků metodou Western Blot.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

Agenda správy datových prvků

Agenda správy datových prvků zahrnuje nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy. Výkon agendy správy datových prvků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS DP (Informační systém datových prvků) IS DP je komplexní specializovaný systém určený pro správu datových prvků. Systém poskytuje oficiální informace o datových prvcích, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky uveřejněné v IS DP jsou v souladu se zákonem o informačních systémech veřejné správy České republiky pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.