Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda evidence informačních systémů

Agenda evidence informačních systémů zahrnuje centrální evidenci, správu a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy.

Výkon agendy evidence informačních systémů podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy evidence informačních systémů specializovanými moduly, které umožňují sběr a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se zejména o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 528/2006 Sb. o informačním systému o ISVS. IS o ISVS jako celek je komplexním specializovaným nástrojem pro podporu této agendy.