Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda dotací z veřejných prostředků

Agenda dotací z veřejných prostředků zahrnuje správu a evidenci poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků, grantů a podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých orgánů veřejné správy ČR.

Agenda rozpočtu

Agenda rozpočtu zahrnuje tvorbu a správu rozpočtu úřadu nebo orgánu státní správy včetně aktualizací a kontrol jeho plnění.